Verantwoordelijke per periode

Verantwoordelijke per periode

HET VERBIJF IN ‘SloeRoDoe’ 

Het bestuur van vzw SloeRoDoe heet u van harte welkom.

Het jeugdverblijfcentrum staat tijdens elke verhuurperiode onder de leiding van twee huisverantwoordelijke(n). Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van de accomodatie. Wederzijds respect leidt tot een goede samenwerking.

Een maand voor jullie kamp dienen jullie een waarborg van €250 (tijdens zomervakantie €500) te betalen voor de verrekening van de energiekosten, de eventuele schade en/of schoonmaak. De laatste dag worden de gemaakte kosten afgerekend (waaronder elektriciteit, propaangas, water, stookolie, telefoon, container). Dit bedrag wordt afgehouden van de waarborg. Het eventueel resterende bedrag wordt binnen de maand teruggestort op jullie rekening.

Wanneer de huisverantwoordelijke vaststelt dat de opgegeven reden van het verblijf een verborgen feest is of een andere niet-sociaaltoeristische activiteit en als dit niet op voorhand werd gemeld, is hij gemachtigd de toegang tot het huis te ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten. Dit is ook het geval indien het verblijf de normen en waarden van een jeugdverblijfcentrum overschrijden.

Voor het gebruik van de accomodatie wordt al het materiaal, aan de hand van een inventaris, nagekeken. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk gemeld aan de huisverantwoordelijke. Energie (propaangas, water, stookolie en elektriciteit) is niet inbegrepen in de huurprijs. Het gebruik van telefoon en verwijdering afval is evenmin inbegrepen. Bij aankomst worden de verschillende meterstanden genoteerd.

De lijst van alle deelnemers (naam, adres en geboortedatum) wordt op de eerste dag (of avond) aan de huisverantwoordelijke bezorgd. De uren van aankomst en vertrek, zoals vermeld in het contract, dienen gerespecteerd te worden.

Na het verblijf wordt jullie gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen via de website. In de mate van het mogelijke worden eventuele minpuntjes aangepast.

De maximumcapaciteit van het huis mag NOOIT overschreden worden. Bij niet naleving kan de huisverantwoordelijke een meerprijs aanrekenen voor de overlast.